::::::::::::::::::::::::::::::::::برای  در یافت تخفیف ویژه از پردیس  از  مطالب  این وبلاگ  به روش زیر چاپ بگیرید  تا از تخفیف ویژه برخوردار شوید ::::::::::::::::::::::

1. هر بار صفحه را باز کنید  و  از آن  چاپ بگیرید  دقت شود که  عدد شمارنده بازدید کنندگان  تغییر میکند

2.مطالب  صفحه  ها باید متفاوت باشد  (چون در این بلاگ  تعداد مطالب روی  2  مطلب در صفحه تنظیم شده است)

3.  به ازای هر  صفحه  رنگی تخفیف و مزایا بیشتر میگردد  و چاپ سیا و سفید  کمتر است.