مدیران حاضر  پردیس و پارامیس سال  1387 :

آقای کیومرث معماریانی    مدیر

آقای  کیانوش معماریانی   مدیر

آقای  عیسی وصال           مدیریت و حسابداری

آقای  محمد  حسن معماریانی     ریاست 

آقای کیارش معماریانی     مدیر