ربات درون یاهو مسینجر ما به نام ebiblue1363  که به صورت یک آی دی معمولی است با دریافت نام موضوع از شما سایت آنرا به صورت خیلی صریع به شما معرفی میکند

از نوشتن عباراتی غیر از موضوع ها بپرهیزید