این شرکت به عنوان نماینده ای مطمئن است که طرف قرار داد با شرکت های زیر میباشد

1 محصولات آرایشی

شرکت های 1. واو 2. پرشیا 3. نیوا 4. اتود 5 . ولنسی 6. برجیوس

2  کلیه محصولات نساجی  

1. فاستونی2. پیراهنی مجلسی 3. تور و گیپور 4. چادری مشکی 5. چادری عروس 6. ملحفه ای 7. تور پرده 8. رومبلی

3 محصولات خواب

1. نمایندگی لایکو  2.میترا 3. ملروز 4.خوشخواب وگال ترکیه 5. تونس 6. رویال 7. پتوی نرمینه 8. پتوی گلبافت 9. و انواع پتوهای خارجی

4  سیسمونی نوزاد

1. چیکو 2. ماما لاو 3. پیر کاردین 4. بیبی کو  5. گراکو   6. فیروز 7. گود بیبی 8. سرویس لباس آشور

5  نمایندگی کفش و چمدان شهبازی

6  کت و شلوار

7  آیینه و شمعدان

pardis333